Zarząd – PSUEP

Zarząd Parlamentu Studenckiego jest organem wykonawczym Samorządu Studenckiego. W jego skład wchodzi:

  • Prezydium – Przewodniczący Parlamentu i dwoje Wiceprzewodniczących
  • Przewodniczący Komisji Problemowych Parlamentu
  • Sekretarz Zarządu PSUEP
  • Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Członek Zarządu ds. Human Resources

 

Zarząd PSUEP w kadencji 2019/2020
PREZYDIUM
Wiceprzewodniczący
Alicja Jastrzębska
Przewodniczący
Marcin Pioch
Wiceprzewodniczący
Kacper Krotecki
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PROBLEMOWYCH
Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Wiktoria Walkowiak

Komisji ds. Projektów

Zuzanna Wawrzyniak

Komisji Współpracy z Biznesem
Joanna Kozar
Komisji Informacji i Promocji
Jagoda Sokołowska
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Członek Zarządu ds. Human Resources
Magdalena Pochylska

Członek Zarządu ds. Finansowych

Ewa Rzeszewska

Sekretarz Zarządu PSUEP

Michał Gerus